For the Danes: Bevilling af hjælpemidler

(This section is written in Danish because it relates to the Danish legislation on public financing of different kinds of aid and how to apply for the public funds when you have lymphedema.)

I Danmark kan man søge om bevilling af hjælpemidler såsom kompressionsstrømper, kompressionspumpe og jovipak, når man har lymfødem. Det betyder i praksis, at kommunen betaler for ens kompressionsstrømper mv.

Bevillingen gives med hjemmel i Lov om social service (senest sammenskrevet i lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017 (Serviceloven)). Du kan finde Serviceloven på retsinformation.dk.

Der kan bevilliges betaling af kompressionsstrømper mv. med hjemmel i Servicelovens § 112 vedrørende hjælpemidler.

Af § 112 fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler til personer, der har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 • er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Når du har lymfødem, kan du få bevilliget hjælpemidler ud fra den begrundelse, at du har en varig kredsløbslidelse. Men det er ikke noget, du selv behøver at forholde dig til, for det tager kommunen sig af at kigge på. Du skal bare oplyse, at du har lymfødem.

Kommunen kan bestemme, at et hjælpemiddel som udgangspunkt skal leveres af nogle bestemte leverandører. Der er er dog også mulighed for, at man selv kan vælge leverandør af hjælpemidlet. I det tilfælde er der nogle regler vedrørende pris for hjælpemidlet, som man skal være opmærksom på. Dette vil jeg dog ikke gå yderligere ind i her, da det kan være en smule kompliceret, og derudover er det min erfaring, at det glider forholdsvis glat med at vælge leverandør, når man først får en bevilling fra kommunen. Som oftest er der er liste over de butikker, der kan levere enten kompressionsstrømpen, pumpen mv. til dig, og så kan du bare vælge en af dem.

Hvis man vil søge om bevilling til et hjælpemiddel, jf. Servicelovens § 112, skal det som udgangspunkt gøres digitalt, jf. Servicelovens § 112 a. Dette er heldigvis forholdsvist simpelt på nettet (følg vejledningen nedenfor).

Hvis du slet ikke føler, at du kan finde ud af at gøre det på nettet, har du mulighed for at henvende dig på dit lokale Borgerservice. De vil så hjælpe dig med at søge om f.eks. kompressionsstrømper.

 

Vejledning til at søge om hjælpemidler

 1. Du går ind på borger.dk
 2. Hvis du ruller lidt ned på siden, står der ”Alle emner”. Under emnet ”Handicap” står der ”Hjælpemidler og forbrugsgoder” – det trykker du på.
  Når du kommer ind på ”Hjælpemidler og forbrugsgoder” skal du ovre til højre vælge kommune. Min er eksempelvis Københavns Kommune.
 3. Når du har valgt din kommune, skal du gå lidt ned på siden. Et lille stykke nede står der ”Ansøg om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning hos kommunen”. Lige ved siden af denne tekst er der en stor grøn firkant, hvor der står ”Start”. Du trykker på ”Start”.
 4. Nu kommer der en lidt ”drillende” side frem, men der er heldigvis god vejledning. Du skal være opmærksom på, at du skal søge om kropsbårne hjælpemidler, hvis du skal søge om eksempelvis kompressionsstrømper og om tekniske hjælpemidler, hvis du skal søge om eksempelvis en kompressionspumpe. Du søger ikke om forbrugsgoder.
 5. Du skal derfor rulle lidt ned på siden, hvor der står ”Øvrig selvbetjening”. Her kan du vælge at søge om kropsbårne og tekniske hjælpemidler. Tryk på det valg, der passer på din ansøgning, f.eks. ”Ansøg om kropsbårne hjælpemidler (under 65 år)”.
 6. Herfra er det heldigvis ret simpelt. På den næste side, du kommer ind på, skal du bare trykke på ”Videre” (den store grønne firkant). Derfra bliver du ledt ind på en side, hvor du skal logge ind med dit Nem-ID.
 7. Log ind med dit Nem-ID og udfyld derefter bare de felter, der kommer op. Der er en god forklaring af, hvad de ønsker, du skal skrive i de enkelte felter, så bare gå stille og roligt frem.